• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
                                                PHỔ CẬP GIÁO DỤC VÀ XÓA MÙ CHỮ       Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân song lực lượng đứng mũi chịu sào đó là đội ngũ các thầy, cô giáo các bậc học.           Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ không phải đơn thuần ngày một, ngày đôi mà thực hiện được, phải trải qua một ...
> Xem chi tiết

Trường xưa ơi có bao giờ trở lại?

Trường xưa ơi có bao giờ trở lại?

Trường xưa ơi có bao giờ trở lại? Không biết rằng các bạn của tôi đôi lần đi qua trường cũ có ghé mắt vào lớp học ngày xưa hay không? Nhưng tôi thì ...
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1